PRISER

Priser

Vi är anslutna till försäkringskassan och vi lämnar gärna kostnadsförslag innan behandlingen påbörjas. Våra priser är i linje med statens referenspriser och Folktandvårdens taxa.

Tandvårdsstödet

Den allmänna tandvårdsförsäkringen består av två delar, ett tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader.

Bidraget är 150 kr per år för personer i åldrarna 30-74 år och 300 kr för dem som är mellan åldrarna 20-29 samt dem som är 75 år och äldre.

Högkostnadsskydd

Tandvårds kostnader upp till 3000 kr av referenspriser betalas av patienten.

 

För kostnader som ligger mellan 3000 -15000 kr av referenspriset får man 50% ersättningsstöd.

För kostnader som överstiger 15.000 kr av referens priser får man 85% ersättningsstöd.

Exempel på våra priser är enligt följande:

 

 • Undersökning 400 kr för nya patienter samt 10% rabatt på övriga behandlingar som inte överstiger högkostnadsbeloppet.
 • Undersökning inklusive 4 röntgen bilder 445 kr för patienter 20-29 år och 75+ med tandvårdscheck.
 • Undersökning inklusive 4 röntgenbilder 595 kr för åldrarna 30-74 med tandvårdscheck.
 • Lagning med tandfärgad komposite mindre 555-895 kr
 • Lagning med tandfärgad komposite omfattande 705-1330 kr
 • Krona i plast 1575 kr
 • Akutbehanling : 365-1055 kr
 • Tandhygienistbehandling: från 600
 • Rotfyllning en, två, tre fyra eller flera rotkanaler: från 3280- 5230 kr
 • Metalkeramiska kronor 4488
 • Helkeramiska kronor 5250
 • Skalfasad i porslin 5250
 • Tanduttagning från 790-1520
 • Bettskena i hård akryl 3240 kr
 • Tandblekning hemma med klinikframställda blekskenor 2200

För övriga referenspriser gällande för statliga tandvårdsstödet hänvisas till försäkringkassans följande länk:

https://www.tlv.se/Tandvard/Referensprislista/

Vi erbjuder tandvård i nära samarbete med Tandläkarförbundet, Försäkringskassan, Västmanlands landsting, Tandvård- och Läkemedelsverket och Socialstyrelsen

© Copyright 2016. All Rights Reserved.