IMPLANTAT

IMPLANTAT

Implantatbehandling är en metod för att ersätta förlorade eller skadade tänder. Behandlingen kan utföras i alla delar av käken.

 

Denna behandling utförs genom att titanskruvar (så kallade fixturer) opereras in i käkbenet. På fixturena kan sedan nya tänder fästas.

 

Titan är en metall som fungerar mycket bra ihop med kroppen. Käkbenet växer fast kring titatskruven och implantatet blir fast i benet.

 

Fördelar med implantat:

 

– En tandersättning som är så nära naturliga tänder det går att komma

– Bevarar friska angränsande tänder

– Den enda metoden för tandersättning som bevarar käkbenet

– Ger fastsittande tänder

– Lång erfarenhet och mycket goda resultat

– God estetik = ett vackert leende

Vi erbjuder tandvård i nära samarbete med Tandläkarförbundet, Försäkringskassan, Västmanlands landsting, Tandvård- och Läkemedelsverket och Socialstyrelsen

© Copyright 2016. All Rights Reserved.