Rotfyllning

Rotfyllning

Varje tand har mellan en till fyra rotkanaler som innehåller pulpvävnad. Många av dagens tandproblem beror ofta på att tanden utsatts för ett djupt kariesangrepp där bakterier nått tandpulpan som infekterats. Tandpulpan kan även skadas genom svåra olyckor som bidrar till en fraktur på tanden. De första symptomen på en sjuk tand är bland annat smärta och känslighet i tanden.

 

Rotfyllning tar vanligtvis mellan ett till tre tandläkarbesök. Först borras ett litet hål ner till den inre kammaren och den inflammerade pulpvävnaden avlägsnas. Rotkanalerna rengörs därefter och desinficeras. Sedan fylls tanden med ett bakterietätt provisoriskt fyllningsmaterial. När den permanenta rotfyllningen utförs är all levande vävnad och infektion avlägsnad.

 

Vid den permanenta rotfyllningen används små spetsar av ett elastiskt material som förhindrar infektion. Dessa förs ner i rotkanalerna, och mellanrummen fylls ut med en förseglingsmassa. Genom en röntgenbild kontrolleras det om rotfyllningen är tät och når ända ner till rotspetsen.

 

Efter ingreppet kan tanden vara öm i två till tre dagar. De flesta patienter som har erfarenhet av rotfyllning upplever litet eller inget obehag efter behandling. Ju större infektion tanden hade desto känsligare är den efter behandling.

ROTFYLLNING

Vi erbjuder tandvård i nära samarbete med Tandläkarförbundet, Försäkringskassan, Västmanlands landsting, Tandvård- och Läkemedelsverket och Socialstyrelsen

© Copyright 2016. All Rights Reserved.