Lagning

Lagning

Lagning är ett bra val när hål eller tandskada i tanden är i liten omfattning. Hål eller tandskada fylls med lagningsmaterial som omsluts av tandens egen substans. Då blir det ofta lång hållbarhet för lagningen.

 

För stora tanddefekter när det inte finns tillräckligt med tandsubstans rekommenderar vi en kronterapi, som är mer hållbart. För mer info om kronterapi se Kronor.

 

Material som vi använder för lagning heter komposit. Det är plast (polymer) som innehåller små partiklar. Efter rengöring och bearbetning av tandskada med andra material fylls hålrummet med plast och stelnar och klistras fast i tanden genom belysning med en speciell härdlampa.

 

Tidigare använde man sig av amalgam för att laga tänder. Amalgam består av kvicksilver och vissa metallgeringar. I Sverige har man slutat att använda amalgam i och med att det är ett miljögiftigt ämne.

Vi erbjuder tandvård i nära samarbete med Tandläkarförbundet, Försäkringskassan, Västmanlands landsting, Tandvård- och Läkemedelsverket och Socialstyrelsen

© Copyright 2016. All Rights Reserved.